Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:


Høllen og Solta båthavn   
c/o Reskontro AS

Linnegrøvan 16

4640 SØGNE

Kontakttelefon: 901 18 862            

E-post: post@hsbaathavn.no

Henvendelser til havna bes skje til:
Vår vakttelefon 901 18 862 eller pr e-post til post@hsbaathavn.no.
-----------------------------------------------
Parkering i Høllen Les mer her.

Parkering i Solta Les mer her.
-----------------------------------------------
Krantjenester
Krana (ytterst ved K-brygga) blir nå kun benyttet av vår vaktmann i nødstilfeller (havari / lekkasje), eller når TMH Kran og Transport AS er forhindret fra å komme. Nærmere info er gitt under "Opptak/utsetting og opplag".
-----------------------------------------------

Årsmøtet 2022
Årsmøtet for 2022 ble avholdt tirsdag 15. mars 2022 kl 20:00.

Rapport fra styret 2021 ligger som eget menyvalg (kan også trykke på den blå teksten).

Protokollen fra årsmøtet 2022 ligger som eget menyvalg (kan også trykke på den blå teksten).Styret i Høllen og Solta Båthavn
Terje With Andersen 909 10 248
Jens Kristensen 951 11 177
Bjørn Brunvatne 952 61 019
Erik Hoem 926 95 398
Vidar Borø 992 03 770

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu