Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:


Høllen og Solta båthavn   
Postboks 995

4682 SØGNE

Kontakttelefon: 9011 8862            

E-post: post@hsbaathavn.no

Henvendelser til havna bes skje til:
Vår vakttelefon 90 11 88 62 eller pr e-post til post@hsbaathavn.no.
-----------------------------------------------
Krana (ytterst ved K-brygga) vil heretter kun bli benyttet av vår vaktmann i nødstilfeller (havari / lekkasje) eller når T. M. Hansen Kran og Transport AS er forhindret fra å komme. Nærmere info er gitt under "Opptak/utsetting og opplag".

Våren 2017 starter utsetting av båter i uke 14 (på tirsdager og torsdager), om det er tilstrekkelig antall båter (min 5 pr dag). Samme priser som høsten 2016. Kontakt T. M. Hansen Kran og Transport AS på tlf 917 48 980 for å avtale utsetting.


ÅRSMØTE 2017 ble avholdt tirsdag 14. mars kl 1900 på Gunders Kafe.
Referat kan leses her (også eget punkt i menyen).

Kontingenten for 2017 er sendt ut, og har nå forfalt.
Parkeringskort har blitt sendt ut til de som har betalt kontingent, og sendes daglig ut etterhvert som innbetalinger mottas.

Vaktlisten er også sendt ut, siste utgave legges ukentlig ut her på nettet (de som får endret vakt blir kontaktet). Endringer skyldes stort sett utleie.

Styret i Høllen og Solta Båthavn
Terje With Andersen 909 10 248
Jens Kristensen 951 11 177
Jarl Severinsen 911 93 303
Bjørn Brunvatne 952 61 019
Roald Kvamme 959 37 278

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu