Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:


Høllen og Solta båthavn   
Postboks 995

4682 SØGNE

Kontakttelefon: 901 18 862            

E-post: post@hsbaathavn.no

Henvendelser til havna bes skje til:
Vår vakttelefon 901 18 862 eller pr e-post til post@hsbaathavn.no.
-----------------------------------------------
Krantjenester
Krana (ytterst ved K-brygga) vil fra høsten 2016 kun bli benyttet av vår vaktmann i nødstilfeller (havari / lekkasje), eller når T. M. Hansen Kran og Transport AS er forhindret fra å komme. Nærmere info er gitt under "Opptak/utsetting og opplag".

Våren 2017 starter utsetting av båter i uke 14 (på tirsdager og torsdager), om det er tilstrekkelig antall båter (min 5 pr dag). Samme priser som høsten 2016. Kontakt T. M. Hansen Kran og Transport AS på tlf 917 48 980 for å avtale utsetting.

Årsmøtet 2018 avholdes mandag 12. mars kl 1900 på Gunders Kafe
(ikke tirsdag den 13, som opprinnelig informert).

Innkalling er sendt ut pr epost/post. Ta kontakt (regnskap@hsbaathavn.no / tlf 907 68 340) etter 21. februar dersom du ikke har fått innkalling.Styret i Høllen og Solta Båthavn
Terje With Andersen 909 10 248
Jens Kristensen 951 11 177
Jarl Severinsen 911 93 303
Bjørn Brunvatne 952 61 019
Roald Kvamme 959 37 278

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu