Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:


Høllen og Solta båthavn   
c/o Reskontro AS

Linnegrøvan 16

4640 SØGNE

Kontakttelefon: 901 18 862            

E-post: post@hsbaathavn.no

Henvendelser til havna bes skje til:
Vår vakttelefon 901 18 862 eller pr e-post til post@hsbaathavn.no.
-----------------------------------------------
Parkering i Høllen fra 25. nov 2019
Parkeringsområdet ved båthavna i Høllen (øst for havnebassenget) har tidligere vært delt i to, en del til våre medlemmer (den delen som ligger nærmerst sjøen) og en del til kommunale/offentlige plasser.

Fra 25. nov 2019 er dette slått sammen til et felles avgiftsbelagt område. Båthavnas medlemmer er derfor ikke lenger bundet til å stå på den ytterste halvparten (som tidligere hadde gul oppmerking), men kan stå på hele området. Båthavnas parkeringsbevis for 2019 er fortsatt gyldig, men områdets parkeringsbestemmelser blir nå håndhevet av Kristiansand Parkering.

VIKTIG: Siden området nå er avgiftsbelagt hele året må båthavnas parkeringsbevis ALLTID ligge synlig i bilen - HELE ÅRET, så fremt man ikke løser parkeringsbillett.

Mer info vil bli gitt på årsmøtet i mars 2020.


Krantjenester
Krana (ytterst ved K-brygga) blir nå kun benyttet av vår vaktmann i nødstilfeller (havari / lekkasje), eller når T. M. Hansen Kran og Transport AS er forhindret fra å komme. Nærmere info er gitt under "Opptak/utsetting og opplag".
-----------------------------------------------
Venteliste for tildeling av båtplasser
Tildeling av båtplasser som innløses/selges skjer etter et politisk vedtatt reglement for tildeling. Ventelisten har tidligere vært administrert av Søgne Kommune, men i forbindelse med kommunesammenslåingen pr 01.01.2020 så er dette overført til båthavna (listen er videreført). Gjeldende liste kan lastes ned her.
-----------------------------------------------

Rapport fra styret 2019 ligger som eget menyvalg (kan også trykke på den blå teksten) og innkallingen til årsmøtet i mars 2020 kan lastes ned HER.

Protokollen fra årsmøtet 2019 ligger som eget menyvalg (kan også trykke på den blå teksten).Styret i Høllen og Solta Båthavn
Terje With Andersen 909 10 248
Jens Kristensen 951 11 177
Bjørn Brunvatne 952 61 019
Erik Hoem 926 95 398
Vidar Borø 992 03 770

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu