Venteliste for båtplasser - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Venteliste for båtplasser


Tildeling av båtplasser som innløses/selges skjer etter vedtatte regler for tildeling.

Ventelisten for kjøp av båtplasser ble tidligere administrert av Søgne Kommune, men i forbindelse med kommunesammenslåingen pr 01.01.2020 så ble dette overført til båthavna. Som det fremgår av reglene så er listen pr 31.12.2019 videreført, og nye oppføringer vil komme sist på listen (det er gjort unntak for personer bosatt på øyer i tidligere Søgne kommune). For enkelhets skyld så opererer vi derfor med to lister, den vi overtok fra kommunen (som er uendret) og en liste over nye oppføringer etter 01.01.2020.

Oppføring på liste
De som ønsker å bli ført opp på venteliste for kjøp av båtplass må enten:
- bruke dette skjemaet: TRYKK HER
- sende en epost til post@hsbaathavn.no
- en melding pr post (Høllen og Solta Båthavn, c/o Reskontro AS, Linnegrøvan 16, 4640 SØGNE)

Vi trenger følgende opplysninger:
- Navn
- Adresse
- Postnr/-sted
- eventuell epost-adresse
- mobil-nr
- info for å avgjøre hvilken prioritetsrekkefølge man skal legges inn i (jfr punkt 3 i reglene), f.eks hvor man har bopel, eller om man har fritidshus i Kristiansand kommune
- eventuell annen info som anses relevant

Det påløper et gebyr, for tiden kr 500, til dekning av administrative utgifter.


Gjeldende lister
Listene blir løpende ajourført, og oppdateres på nettet i etterkant.

Vi opererer med følgende lister, i prioriert rekkefølge:
1. Listen som ble overtatt fra Søgne kommune (ajourført av Søgne kommune pr 31.12.2019, sist oppdatert 21.04.2023)
2. Oppføringer etter 01.01.2020 (sist oppdatert 09.05.2023)


Informasjon om salg av båtplasser sendt ut høsten 2022: Trykk her.
I etterkant av dette ble det solgt 22 båtplasser, ved at man kontaktet de som stod på ventelisten utarbeidet av Søgne kommune. Noen valgte å takke nei denne gangen, men ønsket å bli stående på listen (slik man kan, jfr regelverkets punkt 3). Denne listen er sist oppdatert 21.04.2023.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu