Vaktinstruks - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Vaktinstruks

1. Alle andelseiere i Høllen og Solta Båthavn og leietagere i den kommunale båthavna i Solta er pliktig til å delta i nattevaktordningen i henhold til mottatt vaktliste.

2. Nattevakten begynner kl 2200 og varer til kl 0500 neste dag. Det er ikke tillatt å avslutte vakten tidligere. Nattevaktene skal ha fast tilholdssted i vaktbua i Solta. Nøkkel ligger i nøkkelboks utenfor vaktbua, og vaktene vil få tilsendt kode pr SMS noen dager før vakta skal gås.

3. Nattevaktenes oppgave er å forhindre hærverk og tyveri i havnene og på opplags- og parkeringsplassene. Både havnene i Høllen og Solta (inkl. den kommunale havna ytterst i Solta) skal patruljeres minst en gang i timen. Uvedkommende skal vises bort. Om nødvendig kontaktes politiet på telefon 02800.

4. Nattevaktene utføres alltid av minst to personer. Det er ikke tillatt å gå nattevakt alene, og bare personer over 18 år kan gå vakt. Alle nattevaktene skal bære refleksvester som finnes i vaktbua.

Kan du ikke gå vakten selv må du skaffe vikar i god tid før dato for din vakt; bytte med andre eller kontakte en av reservevaktene som er oppført på vaktlista og betale godtgjørelse direkte til denne i henhold til vedtatte satser.

Dersom en nattevakt ikke møter skal den andre ringe opp den personen som er uteblitt. Hvis vedkommende ikke kan gå vakten skal en av reservevaktene på vaktlista kontaktes. Er det fortsatt ikke mulig å skaffe nattevakt kontaktes båthavnens driftsleder på telefon
nr 901 18 862.

5. Nattevaktene skal føre protokoll over vakten, og notere alle uregelmessigheter. Alle uregelmessigheter skal noteres i vaktjournalen. Vaktene skal ikke kontrollere parkeringsbevis i parkerte biler, da dette ansvaret fra 2020 er overtatt av Kristiansand Parkering.

Protokollen skal undertegnes av vaktene ved vaktas avslutning. Protokollen oppbevares i vaktbua. Nøkkel henges tilbake på plass i nøkkelboksen.Gjeldende fra 15.06.2020

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu