Vaktinstruks - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Vaktinstruks

1. Samtlige medlemmer i andelslaget og den kommunale båthavna er pliktig til å delta i nattevaktsordningen etter retningslinjer gitt av styret og kommunen.  Kun personer over 18 år kan gå vakt. Eventuelle medlemmer under 18 år må derfor forholde seg ihht. pkt. 7 nedenfor.

2. Vaktenes oppgave er å forhindre hærverk og tyveri i havnene og på opplags-/parkeringsplassene. Uvedkommende skal vises bort. Også den kommunale havna og parkeringsplass skal kontrolleres. Alle uregelmessigheter skal noteres i vaktjournalen. Om nødvendig kontaktes politiet på telefon 02800.

3. Fra og med 15 mai skal alltid vakten begynne med kontroll av biler på parkeringsplassene. Denne kontrollen må være avsluttet kl. 23.00. Det kontrolleres at alle biler har gyldig parkeringskort. Også biler på den kommunale parkeringsplassen i Solta og våre plasser i Høllen skal kontrolleres. Se egen instruks for oppfølging av biler uten gyldig p-bevis.


4. Nattevakten begynner kl 22.00 og varer til kl 05.00. Det er ikke tillatt å avslutte vakten tidligere. Dersom dette gjøres betraktes det som om vakten ikke er gått og du vil bli avkrevd kr 1.000.
Nøkkel til vaktbua i Solta hentes i Høllen Brygge før kl 22.00 den dagen du skal gå vakt. Etter endt vakt skal nøkkelen til vaktbua i Solta tilbake til Høllen Brygge. Den skal henges på en knagg under åpningen til toalettene. Knaggen er i åpningen mot vest og ut mot sjøen. Se bildet merket med pil som henger på oppslagstavla i vaktbua.


5. Nattevaktene skal ha fast tilholdssted i vaktbua på Solta. Både havna i Høllen, Solta, og kommunens nye havn, skal patruljeres minst en gang i timen.
Nattevaktene består alltid av minst to personer. Det er ikke tillatt å gå nattevakt alene.


6. Dersom en vakt ikke møter skal den vakten som har møtt ringe opp den personen som er uteblitt. Vaktlista er oppslått i vaktbua hvor det også finnes telefonkatalog.
Hvis vedkommende ikke kan gå vakten skal reservevaktene på vaktlista kontaktes. Er det fortsatt ikke mulig å skaffe nattevakt kontaktes båthavnens vakt på telefon nr 901 18 862.


7. Alle er pliktig til å gå den oppsatte vakten. Kan du ikke gå vakten må du selv skaffe vikar, bytte med andre, eller kontakte en av de reservevaktene som er oppført øverst på vaktlista.


8. Nattevaktene skal føre protokoll over vakten, og notere alle uregelmessigheter. Protokollen skal underskrives av vaktene ved vaktperiodens avslutning. Protokollen oppbevares i vaktrommet.


9. Alle vaktene skal bære refleksvester. Disse finnes i vaktbua.


10. Det er ikke tillatt å medbringe tv, pc eller video til bruk i vaktrommet.
St. Hans og lørdagen under Hølledagene skal det ikke utføres parkeringskontroll.
Etter vakten skal rommet forlates rent og ryddig. Røyking er ikke tillatt inne i vaktbua.

Gjeldende fra mai 2018

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu