Regler for interne bytter av båtplasser - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Regler for interne bytter av båtplasser

(vedtatt i styremøte 23.09.2020)


FORMÅL
Dette reglementet er laget for å kunne håndtere ønsker om bytte av båtplass og / eller størrelse på båtplass på en konsistent og god måte.

INNMELDING AV ØNSKER
Den båtplasseier som har ønske om bytte av størrelse eller plassering av båtplass sender brev eller e-post til båthavna – post@hsbaathavn.no – om dette. Det må tydelig fremgå hva som er ønsket og begrunnelsen for dette.

VENTELISTE
Styret fører lister over innmeldte ønsker. Det føres to lister:
 - en liste over de båtplasseiere som ønsker endret størrelse på båtplassen
 - en liste over de båtplasseiere som ønsker endret plassering i havnene

Listene føres fortløpende og prioriteres etter dato for mottatt melding.

OMBYTTING
Når det kommer inn et ønske om bytte av størrelse eller plassering av båtplass undersøker styret om ønsket samsvarer med «motsatt» ønske fra en annen båtplasseier. Den som står øverst på listen og som «matcher» det nye ønsket gis tilbud om å bytte. Ønsker ikke vedkommende det, går man lenger ned på listen. Når to ønsker «matches» og partene samtykker i å bytte båtplass slettes begge båtplasseiere fra listen. Finnes ikke «match» registreres det nye ønsket nederst på listen.

GODTGJØRELSE
Når en båtplasseier tildeles båtplass med annen størrelse, kompenseres den som gir fra seg en større plass med differansen mellom prisen på de to båtplassene ved siste årsskifte. Når to båtplasseiere bare bytter båtplasser med samme størrelse gis ingen kompensasjon.

I begge tilfeller betaler hver av partene et gebyr for tiden kr 1 000 til båthavna for å dekke havnas administrative kostnader ved transaksjonen.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu