Protokoll årsmøte 2023 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Protokoll årsmøte 2023

 
Ordinært årsmøte i Høllen og Solta Båthavn ble avholdt 14.03.2023 på Torve, Søgne Menighetssenter (Eikeveien 177) i Søgne.
Fremmøtte:                                  65 andeler
Fullmakter til styreleder:                22 andeler

Således var 87 av andelshaverne representert, godt over minstekravet på 10 %.
Styrets leder Terje With Andersen åpnet årsmøtet.

1.  Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2.  Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
Terje With Andersen ble valgt til møteleder, regnskapsfører Ørjan Bueklev ble valgt til protokollfører. Odd Arne Fladstad og Reidar Hausvik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3.  Rapport fra styret for 2022
Årsmøtet godkjente styrets forslag til disponering av årsresultatet.

4.  Årsregnskap for 2022
Årsmøtet godkjente styrets forslag til årsregnskap for 2022.

5.  Budsjett for 2023
Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2023.

6.  Justering av reglement
Årsmøtet godkjente ovennevnte endring av § 2 i reglementet.

7. Omsetning av båtplasser
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

8.  Valg
Følgende ble valgt:
Styreleder
Terje With Andersen (gjenvalgt for 1 år)

Styremedlemmer:
Morten Mosberg (valgt for 2 år)
Bjørn Brunvatne (gjenvalgt for 1 år)

Varamedlemmer:
Jarl N Severinsen (gjenvalgt for 1 år)
Jens Kristensen (valgt for 1 år)

Valgkomite:
Årsmøtet gav styret fullmakt til å utpeke valgkomite i etterkant av møtet.

Styrets medlemmer Erik Hoem og Vidar G. Borø var ikke på valg.


Flere saker forelå ikke til behandling og årsmøtet ble hevet.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu