Protokoll årsmøte 2020 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Protokoll årsmøte 2020

 
Ordinært årsmøte i Høllen og Solta Båthavn ble avholdt 10.03.2020 på Agderstrand (Eikeveien 177) i Søgne.
Fremmøtte:                                  62 andeler
Fullmakter til styreleder:                30 andeler

Således var 92 av andelshaverne representert, godt over minstekravet på 10 %.
Styrets leder Terje With Andersen åpnet årsmøtet.

1.  Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2.  Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen
Terje With Andersen ble valgt til møteleder, regnskapsfører Ørjan Bueklev ble valgt til protokollfører. Gudveig Eriksen og Lars Kristensen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3.  Rapport fra styret for 2019
Årsmøtet godkjente styrets forslag til disponering av årsresultatet.

4.  Årsregnskap for 2019
Årsmøtet godkjente styrets forslag til årsregnskap for 2019.

5.  Budsjett for 2020
Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2020.

6.  Orientering om venteliste for kjøp, salg og framleie av båtplasser
Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

7.  Regler for kjøp, salg og framleie av båtplasser
Årsmøtet vedtok de foreslåtte reglene.

8.  Vedtektsendringer
Årsmøtet vedtok de foreslåtte vedtektene.

9. Ny parkeringsordning i Høllen og Solta
Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

10.  Valg
Følgende ble valgt:
Styreleder
Terje With Andersen (gjenvalgt for 1 år)

Styremedlemmer:
Jens Kristensen (gjenvalgt for 2 år)
Bjørn Brunvatne (gjenvalgt for 2 år)

Varamedlemmer:
Jan Fredrik Knutsen (gjenvalgt for 1 år)
Jarl N Severinsen (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomite:
Bjørn Sture (gjenvalgt for 2 år)

Styrets medlemmer Vidar Borø og Erik Hoem var ikke på valg.


Flere saker forelå ikke til behandling og årsmøtet ble hevet.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu