Protokoll årsmøte 2019 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Protokoll årsmøte 2019

 
Ordinært årsmøte i Høllen og Solta Båthavn ble avholdt 11.03.2019 på Agderstrand (Eikeveien 177) i Søgne.
Fremmøtte:                                  56 andeler
Fullmakter til styreleder:                33 andeler

Således var 89 av andelshaverne representert, godt over minstekravet på 10 %.
Styrets leder Terje With Andersen åpnet årsmøtet.

1.  Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2.  Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen
Terje With Andersen ble valgt til møteleder, regnskapsfører Ørjan Bueklev ble valgt til protokollfører. Nils P Lohne og Jan Steinar Eikaas ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3.  Rapport fra styret for 2018
Rapporten ble lest. Årsmøtet godkjente styrets rapport.

4.  Orientering om kommunens ventelister og reglement for småbåthavner i Søgne
Styreleder orienterte. Årsmøtet sa seg enig i styrets forslag om å tillate framleie også i år.

5.  Årsregnskap for 2018
Årsmøtet godkjente styrets forslag til årsregnskap for 2018.

6.  Budsjett for 2019
Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2019.

9.  Valg
Følgende ble valgt:
Styreleder
Terje With Andersen (gjenvalgt for 1 år)

Styremedlemmer:
Vidar Borø (valgt for 2 år)
Erik Hoem (valgt for 2 år)

Varamedlemmer:
Jan Fredrik Knutsen (gjenvalgt for 1 år)
Jarl N Severinsen (valgt for 1 år)

Valgkomite:
Roald Kvamme (valgt for 2 år)
Bjørn Sture (gjenvalgt for 1 år)

Styrets medlemmer Bjørn Brunvatne og Jens Kristensen var ikke på valg.


Flere saker forelå ikke til behandling og årsmøtet ble hevet.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu