Parkering i Høllen - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Parkering i Høllen

Parkeringsområdet ved båthavna i Høllen (øst for havnebassenget) har tidligere vært delt i to, en del til våre medlemmer (den delen som ligger nærmerst sjøen) og en del til kommunale/offentlige plasser.

Fra 25. nov 2019 er dette slått sammen til et felles avgiftsbelagt område. Båthavnas medlemmer er derfor ikke lenger bundet til å stå på den ytterste halvparten (som tidligere hadde gul oppmerking), men kan stå på hele området. Sjekk skiltingen.

Båthavnas parkeringskort for 2019 gyldige frem til 30. april 2020 (parkeringskort for 2020 blir utsendt før dette, til de som betaler årsavgiften for 2020). Områdets parkeringsbestemmelser blir nå håndhevet av Kristiansand Parkering.

Fra og med sesongen 2020 så vil kun andelshavere med båtplass i Høllen få tilsendt parkeringskort som er gyldige både i Høllen og i Solta, mens andelshavere med båtplass i Solta får tilsendt parkeringskort som kun er gyldige i Solta. Dette er en ordning vi har hatt før også.

VIKTIG: Siden området nå er avgiftsbelagt hele året må båthavnas parkeringsbevis ALLTID ligge synlig i bilen - HELE ÅRET, så fremt man ikke løser parkeringsbillett.

Status pr 10. mars 2020 er at avgiftsparkeringen er utsatt, antagelig frem til nærmere sommeren (praksis i Søgne kommune var avgiftsparkering fra 1. mai), men våre medlemmer kan stå hele året uten å betale avgift så lenge et gyldig parkeringskort ligger godt synlig i frontruten.


(markøren på kartet under er ikke helt nøyaktig)
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu