Opptak/utsetting og opplag - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Opptak/utsetting og opplag

 
Dette arbeidet utføres av firma TMH Kran og Transport AS.

TMH Kran og Transport AS har fellesopptak/utsetting tirsdag og torsdag i sesongen (fellesopptak/utsetting forutsetter minimun 5 båter pr dag). Sesongen for uttak er 15. april til 15. juni, og sesongen for opptak er 1. september til 30. oktober. Ønsker du opptak/utsetting en annen dag enn de faste dagene i sesong gjelder andre priser, ta kontakt med TMH Kran og Transport for pris. Vi henstiller derfor til at man i størst mulig grad benytter seg av de fast oppsatte dagene.

Bestilling må være mottatt hos TMH Kran og Transport AS senest kl 12:00 DAGEN FØR opptak/utsetting, og skal bekreftes av TMH Kran og Transport AS. Tilhengere må stå klare, og krybber må klargjøres/plasseres før båten tas opp. Praktiske spørsmål rundt dette avklares med TMH Kran og Transport AS når dere bestiller opptak.

Selskapet vil fakturere deg direkte – se prislisten nederst.

ANNEN OPPTAK / UTSETTING
Etter avtale med kommunen kan alle fritt ta opp båter over slippen innerst i båthavna (ved K-brygga) til egen henger.

Krana (ytterst ved K-brygga) vil heretter kun bli benyttet av vår vaktmann i nødstilfeller (havari / lekkasje) eller når TMH Kran og Transport AS er forhindret fra å komme. Vi har også avtale med noen reparasjonsverksteder som får benytte krana for sin virksomhet.


Det er ikke anledning til å leie inn andre transportører for opptak og lagring av båter på vårt område i Solta. Andre transportører må benytte havna i Høllen for opptak/utsetting.

VINTERLAGRING AV BÅTER
Når TMH Kran og Transport AS tar opp båten, kan de også plassere den på riktig opplagsplass i havna. Både båten og krybben/hengeren vil bli påført et oblat/klistremerke som identifiserer deg som eier. Du må derfor opplyse selskapet om navn og adresse, ditt eventuelle båtplass nr, epost-adresse og mobiltelefonnummer slik vi kan identifisere båten og krybben/hengeren – og kontakte deg ved behov.

Hvis du tar opp båten selv over slippen må du kontakte vår vakt-tlf for anvisning av opplagsplass og merking av båten. Det er ikke lov å plassere båt for vinter-opplag uten slik forutgående avtale. Plassering av båt uten avtale medfører ekstraarbeid for båthavnas driftsleder for å finne/registrere eier, dette ekstraarabeidet kan bli fakturert båteier.

Vinteropplag faktureres fra Båthavna - se prislisten nederst.

Hvis du vet at båten skal ut sent på våren eller kanskje stå over en sommer, må du opplyse dette ved opptak slik at vi får plassert den på en plass som ikke hindrer bil-parkeringen neste sommer.


KONTAKTTELEFONER
Kontakt-telefon TMH Kran og Transport AS:   38 16 53 81, tast 3

Kontakt-telefon vinteropplag er båthavnas vakt-tlf:   901 18 862       
(for de som tar opp båten selv og trenger bistand til plassering)

Merk: Inndeling av båtstørrelsene ble endret 1. juli 2020, og er basert på erfaring med hvor mye tid som går med til de enkelte båtstørrelsene.

PRISER OPPTAK/UTSETTING høsten 2023 / våren 2024
(båter større enn 35 fot: Ta kontakt)
Prisene gjelder ifbm fellesopptaket i sesesongen.
Fakturagebyr påløper.

Priser opptak-hjemkjøring avtales direkte med TMH Kran og Transport.

Tillegg for montering/demontering av mast: kr 800.


Opptak (eventuelt utsetting), inkl plassering på opplagsplass i Solta
Båtstørrelse (fot)
Under 23
23-2526-2829-3233-35
Beløp
(inkl mva)
1 2001 4501 6502 2503 000
Beløp seilbåter
(inkl mva)
1 2001 4501 6502 8003 500


Opptak (eventuelt utsetting) til/fra egen henger

Båtstørrelse (fot)Under 2323-2526-2829-3233-35
Beløp (inkl mva)
9001 2001 4501 9502 600
PRISER VINTERLAGRING / OPPLAG
SESONGEN 2023/2024
Båtstørrelse
Pris
medlemmer
(inkl leietakere på kommunens
plasser i Solta)
Pris
ikke-medlemmer
Under 23 fot8001 040
23-25 fot1 0001 300
26-28 fot1 2501 625
29-32 fot1 7502 275
33-35 fot2 2502 925
Over 35 fot2 7503 575
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu