Opplag, parkering og andre tjenester - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Opplag, parkering og andre tjenester

Opplag

Båter i opplag i Høllen må fjernes innen 1. juni.

Båter i opplag i Solta må fjernes innen 15. juni.


Materiell må fjernes innen 3 dager etter utsetting.


Parkering

Alle andelshavere og leiertakere har parkeringsbevis. Dette må ligge lett synlig i bilen (tips: fest med tape på innsiden av frontruten eller på bilens dashboard).

Gjester til båthavnen kan kjøpe parkeringskort på Joker Høllen Brygge (kr 60 pr dag eller kr 350 pr uke).

Tilhengere må parkeres på opplagsplassen bak renseanlegget, og krever eget parkeringsbevis/kort.


Sommerlagring av traller/tilhenger eller krybber - priser gjeldende fra 15. juni 2017:

Små/medium: kr 500 for sommersesongen (medlemmer/leietakere). Kr 750 for ikke-medlemmer.

Store: kr 750 for sommersesongen (medlemmer/leietakere). Kr 1 000 for ikke-medlemmer.


Parkering/hensetting av båttraller/henger skal avtales. Det samme gjelder krybber/bukker og annet opplagsmateriell. Kontakt vakttelefonen (901 18 862) i god tid for å få anvist riktig plass.

Det er viktig at båttraller/henger og krybber/bukker er tydelig merket. Enten med oblatet fra sist båtopptak eller med navn og telefonnummer.


Korttidsopplag ifbm stoffing av båt, reparasjon og lignende:
Inntil en uke: Kr 375 (medlemmer/leietakere). Kr 500 for ikke-medlemmer.

Påfølgende uke(r): Kr 375 (medlemmer/leietakere). Kr 500 for ikke-medlemmer.

Kontakt T M Hansen Kran og Transport AS for avtale opptak og utsetting (se info her). Båtene plasseres i nærheten av krana (K-brygga) ifbm korttidsopplag.


Sommerlagring av båt på land

Dette skal alltid avtales i forkant, for å finne en egnet plass. Kontakt vakttelefonen (901 18 862) i god tid.


Strøm
All bruk av strøm utenom kortvarig arbeid om bord skal meldes vakttelefonen på forhånd.
Minimumsfakturering: kr 375.  
Priser: Gj.snitt markedspris + 25 %     
Ikke avtalt med vakt-telefonen: Gj.snitt markedspris + 100 %.

Annet
Bruk av andre tjenester uten etter avtale: kr 1 000.


Materiell som ikke er merket vil bli kastet fortløpende.


Båter, tilhengere, traller og materiell som plasseres i havna uten etter avtale medfører ekstraarbeid for havna, og arbeidet vil bli fakturert.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu