Opplag, parkering og andre tjenester - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Opplag, parkering og andre tjenester


Opplag

Båter i opplag i Høllen må fjernes innen 1. juni.

Båter i opplag i Solta må fjernes innen 15. juni.


Materiell må fjernes innen 3 dager etter utsetting.Parkering

Alle andelshavere og leiertakere har parkeringsbevis. Dette må ligge lett synlig i bilen (tips: fest med tape på innsiden av frontruten eller på bilens dashboard).


Tilhengere må parkeres på opplagsplassen bak renseanlegget, og krever eget parkeringsbevis/kort.Lagring av traller/tilhenger eller krybber - priser sist endret 1. juli 2020:

Sommersesongen 15. juni til 15. september:
Små/medium: Kr 750 (medlemmer/leietakere er fritatt når krybbe/tilhenger er påsatt årets oblat/klistremerke).

Store: Kr 1 000 (medlemmer/leietakere er fritatt når krybbe/tilhenger er påsatt årets oblat/klistremerke).


Tilsvarende gjelder for vintersesongen (fra 15. september til 15. juni), men da er ikke medlemmer/leietakere fritatt for betaling. Er det lagret båt på henger/tralle gjelder priser for opplag av båt.


Parkering/hensetting av båttraller/henger skal avtales. Det samme gjelder krybber/bukker og annet opplagsmateriell. Kontakt vakttelefonen (901 18 862) i god tid for å få anvist riktig plass.

Det er viktig at båttraller/henger og krybber/bukker er tydelig merket. Enten med oblatet fra sist båtopptak eller annen merking med navn og telefonnummer.Korttidsopplag ifbm stoffing av båt, reparasjon og lignende:
Inntil en uke: Kr 500 (medlemmer og leietakere er fritatt).

Påfølgende uke(r): Kr 500 (medlemmer og leietakere er fritatt).

Kontakt T M Hansen Kran og Transport AS for avtale opptak og utsetting (se info her). Båtene kan plasseres i nærheten av krana (K-brygga) ifbm korttidsopplag (gjelder ikke reparasjonsarbeid som støyer).Sommerlagring av båt på land

Dette skal alltid avtales i forkant, for å finne en egnet plass. Kontakt vakttelefonen (901 18 862) i god tid.Strøm
All bruk av strøm utenom kortvarig arbeid om bord skal meldes vakttelefonen på forhånd.
Minimumsfakturering: kr 375.  
Priser: Gj.snitt markedspris + 25 %     
Ikke avtalt med vakt-telefonen: Gj.snitt markedspris + 100 %.

Strømanlegget er ikke dimensjonert for lading av el-biler, og styret har gjort vedtak om at lading av el-biler IKKE kan gjøres på båthavnas anlegg. El-bilister henvises til ladestasjoner for offentligheten når de har behov for å lade.

Styret har også gjort vedtak om at bruka av vifteovner ikke er tillatt. Bakgrunnen for dette er at spenningen i perioder kan bli veldig lav og når det inntreffer kan vifteovner utgjøre en økt brannrisiko. Panelovner er greit å bruke.


Annet
Bruk av andre tjenester uten etter avtale: kr 1 000.


Materiell som ikke er merket vil bli kastet fortløpende.


Båter, tilhengere, traller og materiell som plasseres i havna uten etter avtale medfører ekstraarbeid for havna, og arbeidet vil bli fakturert.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu